Disclaimer

Op de website van de Jobstapgroep  staan verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door de Jobstapgroep worden gemaakt en/of beheerd. Deze staan er om informatie te geven. Ze zijn met alle goede bedoelingen geselecteerd voor de labels van Jobstap. De Jobstapgroep geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.De Jobstapgroep garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten op tijd worden ontvangen en verwerkt .De Jobstapgroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen wanneer aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten de Jobstapgroep niet op tijd bereiken of niet op tijd verwerkt worden.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zijn en blijven van de Jobstapgroep en/of haar licentiegevers. Onder de intellectuele eigendomsrechten worden onder meer verstaan: auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website. De informatie op de website is alleen maar bedoeld voor persoonlijk gebruik, dus niet-commercieel. Het is niet toegestaan om (delen van) de inhoud van deze website te kopiëren, gebruiken en openbaar maken van voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook. Hiervoor moet eerst schriftelijke toestemming vande Jobstapgroep voor zijn gegeven.