Actueel

Highlights Prinsjesdagstukken 2017 voor vitaliteit, activering en loopbaan

Op 19 september heeft de Koning de Troonrede gehouden en is de Miljoenennota gepresenteerd. Vanwege de demissionaire status presenteerde het kabinet een beleidsarme begroting zonder grote nieuwe beleidsveranderingen of investeringen. Die zullen volgen in het regeerakkoord.  Toch heeft OVAL zoals gebruikelijk de highlights voor vitaliteit, activering en loopbaan samengevat in bijgevoegde notitie. Deze vindt u ook op de website.   Met vriendelijke groet,   Petra van de Goorbergh Directeur OVAL
Lees meer >

ISS, Jobstap en Restart bundelen krachten voor inclusief werkgeverschap

ISS Facility Services is een samenwerkingovereenkomst aangegaan met Jobstap en Restart. Gezamenlijk gaan we onder eigen regie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen. ISS zet zich al geruime tijd in voor inclusief werkgeverschap. De komende jaren krijgt dit een extra dimensie door een innovatief samenwerkingsmodel met Jobstap en Restart. Dit betekent echte banen bij echte werkgevers voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vrijdag 16 december jl. hebben we de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
Lees meer >

Overige berichten